Kniha návštěv

Počet návštěvnosti našich stránek k  22.10. 2017 ( včetně)
 2016    leden            2             2017   leden       4 125 
             únor          461                        únor         4 394
             březen      650                        březen     5 273
             duben       909                        duben      5 548
             květen    2 099                       květen      5 962
             červen    3 483                       červen      5 942              
            červenec 3 607                       červenec   5 970
            srpen      4 586                        srpen        8 658
             září         4 165                        září           7 308
            říjen         5 614                       říjen          5 825
            listopad   3 409
            prosinec  2 923  
 
celkem:            31 811                 +                   59 005   =   90 816  návštěv