Kniha návštěv

Součet návštěvnosti všech kolonek našich stránek k 15.11. 2018 ( včetně)
             2016                              2017            2018
 
             leden            2              4 125             6 165
             únor          461              4 394          13 191
             březen      650              5 273          11 221
             duben       909              5 548          10 168
             květen    2 099             5 962           10 798
             červen    3 483             5 942           12 308          
            červenec 3 607             5 970           14 237
            srpen      4 586              8 658           14 214
             září         4 165             7 308           13 496
            říjen         5 614             7 624           10 401
            listopad   3 409             5 962              4 280 
            prosinec  2 923             4 470  
celkem:            31 811      +    71 259     +  120 469 =   223 629 návštěv