Kniha návštěv

Součet návštěvnosti všech kolonek našich stránek k 18.7. 2018 ( včetně)
             2016                                 2017            2018
 
             leden            2                 4 125             6 165
             únor          461                 4 394          13 191
             březen      650                 5 273          11 221
             duben       909                 5 548          10 168
             květen    2 099                5 962           10 798
             červen    3 483                5 942           12 308          
            červenec 3 607                5 970             7 262
            srpen      4 586                 8 658
             září         4 165                7 308
            říjen         5 614                7 624
            listopad   3 409                5 962
            prosinec  2 923                4 470  
celkem:            31 811      +      71 259     +      71 053 = 174 183 návštěv