Kniha návštěv

Součet návštěvnosti všech kolonek našich stránek k 20.7. 2019 ( včetně)
                             2016               2017            2018             2019
 
             leden            2              4 125             6 165            7 744 
             únor          461              4 394          13 191             8 006
             březen      650              5 273           11 221           11 048
             duben       909              5 548          10 168            11 271
             květen    2 099             5 962           10 798           10 795
             červen    3 483             5 942           12 308           11 039        
            červenec 3 607             5 970            14 237            6 920
            srpen      4 586              8 658           14 214
             září         4 165             7 308           13 496
            říjen         5 614             7 624           10 401
            listopad   3 409             5 962             6 824 
            prosinec  2 923             4 470             5 967 
celkem:            31 811      +    71 259    +  128 995    +     66 823 = 298 888