Vedení týmů

je uvedeno u soupisek jednotlivých týmů  a v kolonce kontakty