Tréninky mužů.

Termíny tréniků obou týmů mužů se nemění a zůstávají tedy na úterý

a pátek, vždy od 18.00 hod. 

 Omluvenky jen z vážných pracovních důvodů

je třeba zasílat trenéru Machatkovi na číslo mobilu728 752 456.            A.M.