Tříkrálový turnaj-zrušen

Protože na naší umělce leží silná vrstva sněhu, který je navíc

přimrzlý, nechceme riskovat poškození umělé trávy těžkou

technikou a turnaj je proto zrušen.                                A.M.