Úvod.

 

Tělovýchovná jednota Sokol Bohdalov, z. s.,  to je náš oficiální název., registrovaný ve FAČR-(Fotbalová Asociace České republiky). Fotbalový oddíl v interní komunikaci s hráči, funkcionáři, diváky a příznivci, užívá zkrácený název FC Bohdalov. Ten také budeme užívat i v našich internetových stránkách. Fotbalový oddíl sdružuje nejen hráče z Bohdalova, ale i z okolních vesnic Rudolce, Pokojova a Chroustova.

 Geneze vzniku a činnost oddílu  od svého založení v roce 1961 do dnešních dnů, je podrobně popsána v kolonce Historie".

Mužský fotbal je zastoupen dvěma mužstvy A a B. Tým A v minulé sezóně 2016-17 s náskokem patnácti bodů vyhrál okresní přebor okresu Žďár n.S. a po čtyřech letech se tak navrátil do krajských soutěží. V letošní sezóně 2017-18 tedy hraje I.B. třídu a je zařazen do ,,jihovýchodní´´ skupiny B, ve které rovněž hrají i ostatní mužstva se žďárského okresu (Radešínská Svratka, Měřín, Velká Bíteš B, Štěpánov a Nedvědice. Program zápasů je uveden v kolonce MUŽI A - rozpis zápasů-, nejbližší zápas je možno nalést v kolonce MUŽI A -příští zápas- výsledky, sestavy a komentář je publikován v kolonce MUŽI A -odehrané zápasy-.

Muži B si v minulém období vedli rovněž úspěšně, vyhráli skupinu B, IV.třídy a postoupili tak do III.třídy okresu. Veškeré údaje jsou rovněž publikovány v kolonkách, jako u mužů A.

  Mládežnické kategorie zastupuje v okresním přeboru oddíl žáků v jednotné kategorii, do tréninkového procesu je zapojeno několik hráčů přípravky, kteří však zatím nehrají žádnou organizovanou soutěž.  V sezoně 2017/18 je ve FAČRu registrováno 46 dospělých aktivních fotbalistů a 23 žáků.  Připočteme-li k těmto aktivním hráčům i fotbalisty staré gardy, rekreační, bývalé hráče, funkcionáře i některé příznivce zapsané ve FAČRu, vychází nám součet více jak 140 členů FC Bohdalov.

V nedávné době bylo vybudováno na ploše sportovního areálu, kterou fotbalisté užívají formou dlouhodobého pronájmu, odpovídající zázemí. S přispěním státní dotace a investicí městyse Bohdalov byla postavena víceúčelová budova se dvěma prostornými šatnami a přilehlým sociálním zařízením, včetně sušárny a prádelny. V přízemí je vedle šaten umístěna posilovna, v prvním patře pak klubovna a byt správce. V levé části objektu je hospůdka s předzahrádkou.

     Vlastní hrací plocha je pečlivě udržována a disponuje kvalitním trávníkem. K tomuto hřišti přiléhá  travnatá plocha tréninkového hřiště a menší hřiště s umělou travou. To využívá hlavně místní Základní škola a muži staré gardy hrající rekreačně malou kopanou. Plocha s umělou travou třetí generace je v provozu celoročně. V zimním období je sníh odstraňován sněžnou frézou.

   Celé fotbalové zázemí je udržováno prací členů výboru, při větších akcích pomáhají i hráči. Tato pracovní činnost, včetně správce hřiště a budovy FC je prováděna zdarma, bez jakékoliv finanční odměny, čímž oddíl šetří nemalé nákladové částky.

    Výkonný výbor fotbalového oddílu je si plně vědom, že vybudování  zázemí  a pravidelná každoroční podpora činnosti je výsledkem zájmu a úsilí starostů a zastupitelstev městyse Bohdalova. Věříme, že toto úsilí spolu s podporou  sponzorů  i vlastní činnost oddílu kopané, je zárukou toho, že fotbal v Bohdalově bude mít i nadále významné místo ve sportovně-kulturním životě městyse.

Všem těm, kterým sport v Bohdalově není lhostejný a kteří jej aktivně podporují,  výkonný výbor srdečně děkuje a těší se na další spolupráci.                                                                                                                                 výkonný výbor FC Bohdalov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nás- složení nového výkonného výboru:

Předseda:           Ing. Řepa Ladislav,                       mobil:606635541, e-mail:                                                                                         ladislav.repa@eon.czl

Čestný člen:       Matějíček Alois,                             mobil 777251539, e-mail:                                                                                         alois.matejicek@atlas.cz

Členové:             Chmelař František                        Novotný Emanuel                                                                                         mobil:736172184

                            Zacha Jaromír                                Doležal Tomáš,                                                                                             mobil:739033998

                            Šafránek Květoslav                        Šustr Jiří, mobil: 603761686

                             Ing. Wasserbauer Vít                    Neuman Jaroslav ml.                                                                                             mobil:602713364

 

Nejúspěšnější odchovanci našeho fotbalového oddílu:

Křesťan Aleš,                   1987 – 1995 brankář divizního Žďasu Žďár n. S.

Doležal Tomáš                2012 -2015..defenzivní záložník v divizi a MSFL Žďasu Žďár                                             n. S.

Koukal Vojtěch                2014-2015..útočník krajského přeboru v Sapeli Polná

 

 

Co nás čeká v nejbližší době.

   Vedle již zavedeného internetu do budovy FC, elektronická evidence členské základny, pořizování zápisu o utkání, registrace hráčů ve FAČRu, vyřizování přestupů a hostování, včetně evidence majetku a hospodaření jednoty. Musí být zaevidován doplněný nový název tělovýchovné jednoty v  rejstříku ministerstva vnitra, přepracovány stanovy a po jejich schválení valnou hromadou jejich zaevidování. Na valné hromadě bude rovněž projednána naše budoucí činnost v příštím období, bude zvolen nový výkonný, kontrolní komise a zvolen nový předseda TJ Sokol Bohdalov, z. s.

V investiční činnosti je nezbytně nutné posílit vodní zdroj na postřik hřiště, zabudovat novou cisternu. Je dále třeba provést opravu povrchu tréninkového hřiště, ořezem snížit výšku smrků kolem hlavního hřiště, pokácet břízy za brankou, postavit záchytnou stěnu za touto brankou a vysázet hustou řadu tújí.